Blog Posts!

AFRICA

I realised this format, country by country, is unrealistic.. Newer posts, in English and mainly in Greek, are to be found in Άτακτα.

Weeks 120 – 128 | Sudan - Πού πάμε μετά; – νότια. τι έχει κάτω από την Αίγυπτο; ωραία φάση λέμε το  Σουδάν τι ξέρω για το Σουδάν; σχεδόν τίποτα. ένα πράγμα βασικά. ότι στο Χαρτούμ, που είναι η πρωτεύουσα, ξεκινάει ο ποταμός Νείλος. Στο μυαλό μου έχω το Σουδάν ως «μια πιο βαρετή Αίγυπτος». Είναι από αυτές τις ιδέες/πεποιθήσεις που έχεις και… Continue reading Weeks 120 – 128 | Sudan
Weeks 101-119 | Egypt - Κάποιες εντυπώσεις από την Αίγυπτο...!… Continue reading Weeks 101-119 | Egypt

 

 

 

SOUTH AMERICA

Weeks 91 – 96 | Argentina - Oops… one step back to Chile… I received a surprise-video from Alain Feytie, from France, who I met with his lovely wife, Régine while cycling towards the Chile-Argentina borders. I have no words to thank Alain for this really really beautiful video! Enjoy. And now, at the same time period, my own video attempting to… Continue reading Weeks 91 – 96 | Argentina
Weeks 80 – 90 | Chile [B] - The second part of an unforgettable Journey in Chile. My time in Santiago and the 5th crossing of the Andes mountain range.… Continue reading Weeks 80 – 90 | Chile [B]
Weeks 76 – 79 | Chile [A] - Weather-beaten and pretty tired I headed to the borders. I had approximately 10 days in and around the Bolivian salt flats. I was over exposed to rain and sun, my eyes were not completely healed, I was eating bread and bananas for the last 3 or 4 days and the bike was in a proper… Continue reading Weeks 76 – 79 | Chile [A]
Weeks 72 – 75 | B o l i v i a - Left Puno and the beautiful Titikaka Lake to head to Bolivia. I stayed in Puno for 8 days being mainly focused on writing the post about Peru. I think Puno was the cheapest place I ´ve been so far in South America, liked it 😉 I wanted Copacabana to be the first place I would… Continue reading Weeks 72 – 75 | B o l i v i a
Weeks 54 – 71 | P e r u - Some months before leaving my house in order to travel I had written about the trip: “ I call it a fast forward slow motion trip ” – It’s true! I can ride 250 km in one day, 601 km in 3 days in a row, and 1800 km in 2 weeks, and at the… Continue reading Weeks 54 – 71 | P e r u
Weeks 38 – 53 | E c u a d o r - Why 3 months in such a small country like Ecuador? Ecuador is the most diverse country I had ever been in my life. From West to East we have: the Galapagos islands (wildlife refuge with incredible biodiversity), the Pacific Coast (beautiful beaches, famous for surfing), the Andes mountain range that consists of some of the most… Continue reading Weeks 38 – 53 | E c u a d o r
Weeks 27-38, Riding Colombia - WoW! I just counted how many weeks this post is about… Time flies and I am on the same mood.. It’s hard and incredibly time consuming to write a post, because… it’s not just writing.. Imagine that for the video you are gonna find at the end, I had to watch more than 450 video… Continue reading Weeks 27-38, Riding Colombia
Week 26 – Gachancipá, Colombia – Interview with Jaime the Poet -  “Ελληνάαααααςς!” This was the first greek word I listened to from a Colombian person. Jaime speaks Greek fluently, because he spent 3.5 years in Thessaloniki, Greece. He is friend of David, my Bogotan friend and I met him at a party we had in Bogota. He told me: Why don´t you come at my place… Continue reading Week 26 – Gachancipá, Colombia – Interview with Jaime the Poet
Weeks 21, 22, 23, 24, 25 – Bogotá, Colombia - My story in Colombia starts 3 months before I land in its capital, Bogotá. It is December the 12, 2015. I am in Paris, France, where I meet Manuela, a friend of a good friend of mine. Manuela is a super-lovely Colombian person who hosted me for one night in Paris in her super-tiny apartment… Continue reading Weeks 21, 22, 23, 24, 25 – Bogotá, Colombia

U.S.A | Weeks 8 – 20

USA – My essay - I have to admit that I liked the pun in the title… What you are about to read is far from an essay… It is more some random thoughts on my time in the States and my view of the American lifestyle as I experienced it for 3 months, riding from Boston to Miami (The Atlantic Coast… Continue reading USA – My essay
Weeks 18, 19, 20 – Βοca Raton, Florida - On the 24th of February I reached Boca Raton (mouse’s mouth). There I found my uncle, who I had many years to see, and I was VERY fortunate to spend the next 20 days with. Uncle Christos had already arranged for me to get a job in a renovation project, cause I had spent SO much in the… Continue reading Weeks 18, 19, 20 – Βοca Raton, Florida
Weeks 16, 17 – Carolinas, Georgia, Florida - This time I would like to share with you a story of cold days and wet nights. A story with many mood ups & downs. I would also like to introduce  you to some cool people I met. It is a strange story since there is not a common underlying theme (apart from the fact of… Continue reading Weeks 16, 17 – Carolinas, Georgia, Florida
Weeks 14, 15 – Virginia, North Carolina - Tuesday, February 9th, 2016 How can it be that good? Honestly. I am thinking what to write about and I bring in mind all these last days in Wilmington and then I read my last post about my days in Richmond and….. honestly, how can it be that good? Earlier today I caught myself trying… Continue reading Weeks 14, 15 – Virginia, North Carolina
Weeks 11, 12, 13 – New York, Pennsylvania, Washington D.C - Τhis is Monday, the 18th of January, 2016 Washington DC – 14:32 I am writing from a Barnes & Nobles / Starbucks – bookstore / cafe right now. If we consider myself and my equipment (all the stuff I carry in this trip) as one, I am so spatially  e x p a n d e d… Continue reading Weeks 11, 12, 13 – New York, Pennsylvania, Washington D.C
Weeks 8, 9, 10 – Massachusetts - Hello World (part I), 28th of December of 2015, here. I am typing these words having already spent 11 days in Boston. That’s a lot, but actually I am kind of stuck here as I am waiting for a package and I can’t leave before it arrives. It should have been here before Christmas, but… nope.… Continue reading Weeks 8, 9, 10 – Massachusetts

EUROPE | Weeks 1 – 7

Week 7 – Switzerland, France - 11 days – I had: proper rest and family love in Zurich, a perfect host in Basel,  a terrifying night of camping in Villersexel, a last-moment and luxurious camping in Langres, a train in Troyes, my friends in Paris, before-the-flight stress in Charles de Gaulle Airport, 20 minutes in Iceland, 2 hours under captivity in Boston… Continue reading Week 7 – Switzerland, France
Week 6 – Italy, Switzerland - No flow this week – just random thoughts – small bits and pieces. Feelings | Facts | Images | Videos | People | Moments 40 days far from home. But now I am really into it – I don’t look back anymore.. Maybe I should start saying 410 days left to go back home. But, still, this is not sure.. 6 weeks was enough… Continue reading Week 6 – Italy, Switzerland
Week 5 – Slovenia, Italy - In Italy! 1 month + 2 days in total. 3rd country in this week. 4 weeks far from home. 18 rides – 106 hours cycling – 2.131 km! Woohoo! 😀 Now lying on my bed at a Venezian hostel (20 €/night w/breakfast, this city is soooo expensive!) – ready to write down what’s been happening these last days. I… Continue reading Week 5 – Slovenia, Italy
Weeks 3, 4- Bosnia Herzegovina, Croatia - More days + more places + more people + more incidences = stronger feelings! If the trip goes on like this, I am seriously considering not to go back home! ( just kidding, dad 😉 ). I would have left yesterday for Ljubljana (Slovenia), but I said “no, no more input – sit down, concentrate and write”. Recall, describe, create images – embed photos, edit videos, upload.… Continue reading Weeks 3, 4- Bosnia Herzegovina, Croatia
Week 2 – Albania, Montenegro - 16 days far from home have passed and I have to admit there were some moments during this second week I had this feeling that takes less than a second, and can only be described here as a thought: “oh, I am having such a lovely time – I don’t want this to finish”. Yes, kind… Continue reading Week 2 – Albania, Montenegro
Week 1 – Greece, Albania - Today is the 9th day far from home and I tried yesterday to bring in mind and describe all the interesting bits so far. I hadn’t found some time to properly write down my thoughts, or even put my photos in order, so what you get here is a bit messy. Firstly, I ‘d like to say… Continue reading Week 1 – Greece, Albania

;llla

Prehistory

The Story so far I - So, at some point during my childhood, an incident happen that shocked me a litle bit in regard to “the world of adults”. I was at my aunt’s place, hearing her counting backwards the days to vacations. She could tell you right away when there is a bank holiday, and how many three-days-in-a-row you ‘ll get… Continue reading The Story so far I
The History so far - Of course I am not the only one finding e-bikes appropriate for something more than daily commuting or in-the-city-rides. There are already some people who attempted long distance e-bike cruises, and actually, there is a couple riding right now on Europe to set a new e-bike long-distance World Record. Let us meet them: A Spanish… Continue reading The History so far